مدل جایزه سیستم مدیریت صداقت علم مطالعه استانداردهای اخلاقی است

نظر مثبت نهادهاي قانونی

با دریافت گواهی یا تندیس صداقت نظر همگان به خصوص نهادهای قانونی به سوی شما منعطف خواهد شد.

افزايش رضايت و آگاهي جامعه

با ایجاد سیستم مدیریت صداقت در سازمان خود رضایت عمومی را برای خود کسب خواهید کرد.

كسب اعتبار بين المللي

کسب انواع گواهینامه های ایزو بویژه گواهی یا تندیس صداقت باعث اعتبار بین المللی خواهد شد.

بهبود مستمر

انطباق سازمان با استاندارد های موجود مانند ایزو ، صداقت و... باعث بهبود روز افزون فعالیت شما خواهد شد.

سطوح جایزه

گواهینامه صداقت

Honesty certification ، sedaqat ،صداقت

گواهینامه صداقت پس از انجام مراحل ارزیابی و منوط به کسب امتیازات لازم در سه سطح رتبه ای به سازمان های متقاضی اعطاء خواهد شد که مدت اعتبار آن از تاریخ صدور به مدت 3 سال میباشد.

سازمان های متقاضی برای سطح گواهینامه ، بدون محدودیت هر زمان که آمادگی لازم را داشته باشند میتوانند نسبت به ثبت نام و ارسال اظهار نامه اقدام نمایند لازم به ذکر است برای متقاضیان سطح گواهینامه عملیات ارزیابی در نظر گرفته میشود .

 

 

1- امتیاز ارزیابی گواهینامه صداقت سطح 3 رسیدن امتیاز بین 500 الی 599 میباشد.

2- امتیاز ارزیابی گواهینامه صداقت سطح 2 رسیدن امتیاز بین 600 الی 699 میباشد.

3- امتیاز ارزیابی گواهینامه صداقت سطح 1 رسیدن امتیاز بین 700 الی 899 میباشد.

سازمان‌هایی كه موفق به دریافت هر یک از سطح های گواهینامه میشوند، می‌توانند برای استفاده از نشان و علامت ثبت شده صداقت درخواست استفاده از نشان را به کمیسیون علامت صداقت اعلام نمایند تا پس از تصویب هیت ارزیابی مطابق شرایط اقدام گردد و ‌به مدت 3 سال از علامت ثبت شده صداقت در محصولات و خدمات یا تبلیغات خود استفاده نمایند.

جایزه سطح تقدیر:

تقدیر صداقت

جایزه سطح تقدیر صداقت بر اساس امتیاز دهی ارزیابان و نظر هیأت داوران در هر دوره به بهترین سازمانها اهدا می‌شود. لازم به ذکر است برای متقاضیان سطح گواهینامه عملیات ارزیابی و بازرسی در نظر گرفته میشود .

امتیاز ارزیابی جایزه سطح تقدیر صداقت رسیدن امتیاز بین 900 الی 1000 میباشد.

سازمان‌هایی كه موفق به دریافت جایزه سطح تقدیر می‌شوند، می‌توانند برای استفاده از نشان و علامت ثبت شده صداقت درخواست استفاده از نشان را به کمیسیون علامت صداقت اعلام نمایند تا پس از تصویب هیت ارزیابی مطابق شرایط اقدام گردد و ‌به مدت 3 سال از علامت ثبت شده صداقت در محصولات و خدمات یا تبلیغات خود استفاده نمایند.

جایزه سطح تندیس :

تندیس صداقت،جایزه صداقتتندیس صداقت بالاترین جایزه سیستم مدیریت صداقت میباشد که هر ساله یا در هر دوره فقط به یک سازمان متقاضی که در فرآیند ارزیابی و بازرسی بیشترین امتیاز لازم را در هر رشته کاری کسب نماید اهدا میگردد. لازم به ذکر است که متقاضیان برای سطح تندیس ملزم به رعایت برنامه زمانبندی اعلام شده میباشند و علاوه بر ارزیابی عملیات بازرسی و آزمایشگاهی نیز برای این متقاضیان در نظر گرفته میشود.و به برندگان تندیس اجازه داده میشود بدون نظر کمیسیون علامت صداقت از نشان صداقت استفاده نمایند.

امتیاز ارزیابی جایزه سطح تندیس صداقت امتیاز بین 900 الی 1000 میباشد.

تبصره : در صورت تخطي شركت(به تشخيص كميته فني و تصويب شورا)، ضمن ابطال گواهينامه یا تندیس از يك تا سه سال شركت حق درخواست دريافت گواهينامه یا تندیس مزبور را نخواهد داشت.

جایزه سطح مدال صداقت (ویژه افراد)

medal-1 001

مدال صداقت به افرادی اعطا میشود که به جهتی از جهات ذیل تلاش چشمگیر داشته باشند و یا منشا ایجاد تحول اساسی باشند:  

• پذیرفتن ماموریتهای خطیر دولتی یا وظایف مهم اجتماعی که با خطرات احتمالی همراه هستند.

• هر نوع ابداع، ابتکار، اختراع و اکتشاف مهم

• دفاع از حق و عدل و احقاق حقوق مردم

• ارایه طرحها و برنامه های موفق

• تلاش مستمر وصادقانه در انجام مسولیتها و ارایه خدمات

• ارائه خدمات فرهنگی فاخر

• داشتن مقبولیت و اعتماد اجتماعی 

زمان برگزاری همایش تندیس صداقت متعاقبا از طریق جراید و سایت رسمی اعلام میگردد.

 

شاخص ها و معیار های جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت

Chart 001

بررسی وضعیت جامعه و سنجش میزان انطباق آن با جامعه و اقتصاد مطلوب نیازمند ارائه شاخصهای محاسباتی است. در این بخش شاخص ترکیبی صداقت به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی وضعیت صداقت ارائه میشود. شاخص وسیلة اندازهگیری و سنجش یک متغیّر خاص در یک زمان یا مکان معیّن است. به عبارت دیگر، شاخص، ارزش مشخص تغییر نسبی یک رقم در فاصلة زمانی دو تاریخ یا در نقاط مختلف را نشان میدهد. این شاخص متغیرهای زمینهساز، فرایندی و جبرانی صداقت را در عرصههای مختلف بینشی، ساختاری و رفتاری اندازه گیری میکند.

شاخصهای زمینهساز ؛ معیارهایی دارد که زمینه را برای صداقت فراهم میکند. مثل« معیار قانونمندی و نظم»، « معیار منابع انسانی»، « معیار مدیریت و رهبری» که با زیر معیارها یا نماگرهای خاص خود شناخته میشود.

شاخصهای فرایندی معیارهایی دارد که در فرایند عملیات مبادله تحقق مییابد. چون ممکن است به هر دلیل پنهانکاری در مبادله صورت پذیرد. مثل« معیار انصاف و عدالت»، « معیار وفای به عهد و امانتداری»، « معیار راستگویی» که با زیر معیارها یا نماگرهای خاص خود شناخته میشود.

شاخص‌ جبرانی معیارهایی دارد که جبران نارسایی اجتماعی را فراهم میکند. مثل« معیار نتایج و ایجاد ارزش»، «معیار اعتماد اجتماعی»، که با زیر معیارها یا نماگرهای خاص خود شناخته میشود.

4

معیارهای سیستم مدیریت صداقت :

در جایزه مدل سیستم مدیریت صداقت معیارها و زیر معیارها با مطالعه منابع اولیه دینی و دیدگاه بین المللی ، یعنی کتاب و سنت و همچنین دیدگاه فقها و مفسرین و روش تحلیل روایی و به نحوی اجتهادی مورد مطالعه قرار گرفته است.معیارهای سیستم مدیریت صداقت بر مبنای مجموعه‌ای از ارزشها و مفاهیم کلیدی ذیل تدوین شده‌اند که عبارتند از :

  • مدیریت و رهبری
  • راستگویی
  • وفای به عهد و امانتداری
  • انصاف و عدالت
  • اعتماد اجتماعی
  • قانون مندی و نظم
  • نتایج اجتماعی و تجاری
  • منابع انسانی

جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت

جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت

در نگرش سنتی، کیفیت محصولات در پرتو ویژگیها و صفات فیزیکی آن از قبیل «استحکام» و «قابل اعتماد بودن» ارزیابی می شود، ولی امروزه بسیاری از شرکتها مفهوم « کیفیت » را مورد بررسی مجدد قرار داده اند. این شرکتها متوجه شده اند که مطلوبترین و موفقترین محصول در جهان اگر « نیازها»، «خواسته ها » و «انتظارات مشتریان» را برآورد نکند « ایده آل » محسوب نمی شود. مفهوم جدید کیفیت مستلزم استراتژیهای جدید در « سازماندهی» ، « اجرا » و « کنترل » است. امروزه توجه به کیفیت دیگر منحصرأ بر عهده گروه کوچکی از افراد که عملکرد را تحت نظر می گیرند و محصولات معیوب را از خط مونتاژ جدا می کنند نیست، امروزه تمام کارکنان سازمان، عناصر مؤثر در کیفیت محسوب میشوند.

برای شناخت وضعيت عملکردی سازمان ها بايد از معيارهايی بهره گرفت که   ارتباط تنگاتنگی با مفاهيم سیستم مدیریت صداقت داشته باشند ، معيارهايی که توسط آنها ، ميزان تحقق مفاهیم بنيادين و ميزان موفقيت سازمان در دستيابی به نتايج را بتوان اندازه گيری کرد. ارزش ها و مفاهيم بنيادين صداقت، بدون توجه به نوع فعاليت و اندازه سازمان ها، برای کليه آنها قابل استفاده بوده و مدل سیستم مدیریت صداقت را پشتيبانی می کنند.

4 001جایزه سیستم مدیریت صداقت، میزان مسئولیت پذیری اجتماعی و اقتصادی را براي سازمان و افراد مشخص می نماید به این معنا که قصد دارد، از طريق کاربرد مؤثر سيستم مدیریت صداقت و توانایی پایش این سیستم مدیریتی بطور مستمر ، ميزان رضايت عمومی و حصول اطمينان از تطابق با نيازمندي هاي اجتماعی و قانوني، را حاصل نماید. طراحی و اجرای سیستم مدیریت صداقت فرایند ایجاد پیوند بین یک سمبل / شئ / حس / درک و یک محصول / کمپانی با هدف نشان دادن صداقت و استانداردهای اجتماعی می باشد.

مدل جایزه سیستم مدیریت صداقت چارچوبی روشمند برای ارزيابی عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرآيند های صداقت و نتايج حاصل از صداقت است و بر اساس آموخته های مديريت کيفيت جامع ، توجه به ارزش ها و مفاهيم بنيادين ، لازمه موفقيت و ايجاد بهبود مستمر سازمان ها را فراهم میکند.این مدل شکلی از اصول اخلاقی کاربردی است که اصول و مباحث اخلاقی را در تجارت و اجتماع بررسی می کند در حالی که این اصول در تمامی رفتارهای اجتماعی و تجاری کاربرد دارند و به صداقت افراد جامعه و سازمانها مرتبط می باشند. این مدل جایزه در واقع استانداردهای اخلاقی یک سازمان یا فرد و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. و به بیان دیگر

مدل جایزه صداقت علم مطالعه استانداردهای اخلاقی است.

در جایزه مدل سیستم مدیریت صداقت شاخص ها و معیارها با مطالعه منابع اولیه دینی و دیدگاه بین المللی، و همچنین دیدگاه فقها و مفسرین و روش تحلیل روایی و به نحوی اجتهادی مورد مطالعه قرار گرفته است.

جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت که به ‌طور غیر رسمی HONESTY می‌نامند؛ هر ساله یا در هر دوره کاری ضمن ارزیابی و بازرسی سازمانهای متقاضیی، به بهترین های صنعت و اصناف اهدا می‌شود.

iso،honesty، Certificate، sedaqat، Certification مدیریت ،گواهی ، ایزو ، صداقت ، گواهینامه صداقت ، ایزو

،جایزه ،صداقت ، تندیس صداقت ،  iso، استاندارد ، iso 900، honest، honesty certification

افزايش رضايت و آگاهي جامعه

با ایجاد سیستم مدیریت صداقت در سازمان خود رضایت عمومی را برای خود کسب خواهید کرد.

نظر مثبت نهادهاي قانونی

با دریافت گواهی یا تندیس صداقت نظر همگان به خصوص نهادهای قانونی به سوی شما منعطف خواهد شد.

اخبار

حامیان سیستم مدیریت صداقت

   صداقت

شورای عالی ایرانیان ریاست جمهوری

 مرکز جهانی شدن

مرکز ملی جهانی شدن ریاست جمهوری

صداقت

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مدل صداقت

  شهرداری تهران

 جایزه صداقت

سازمان منطقه آزاد کیش 

جایزه صداقت

شرکت هواپیمایی کیش

 صداقت،جایزه صداقت

      بانک ملت

جایزه صداقت

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

صداقت

    شهرداری کاشان

شهرداری اوشان ،فشم میگون

شهرداری اوشان ،فشم ،میگون

پارسینه

پایگاه خبری تحلیلی پارسینه


مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی

مجمع متخصصین ایران

مجمع متخصصین ایران

انجمن cng کشور

انجمن صنفی cng کشور

صداقت

مجمع خبرنگاران و نویسندگان

مطبوعاتی دفاع مقدس     

نخستین روزنامه اقتصادی ایران

اطاق اصناف ایران

  اتاق اصناف ایران  

کانون فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی

جامعه بازاریان و جامعه بازاریان کیش

جامعه بازاریان و جامعه بازرگانان کیش

گروه صنعتی البرز گاز

   گروه صنعتی البرز گاز

کیقیت

انجمن توسعه کیفیت صنایع ایران

خانه صنعت

خانه صنعت،معدن و تجارت جوانان ایران

ماهنامه ندای امید

  هفته نامه ندای امید

دنیای کیش

  مجله دنیای کیش

طراحی شده و توسعه یافته توسط شرکت ایده پردازان فرازگام