ثبت نام جایزه صداقت

جهت ثبت نام در جایزه سیستم مدیریت صداقت لطفا فرم ذیل را دانلود نموده و پس از تکمیل به همراه فیش بانکی هزینه مشارکت به دبیرخانه جایزه ارسال فرمایید.

جهت دریافت کاتالوگ جایزه سیستم مدیریت صداقت لطفا فرم ذیل را دانلود فرمایید.

کاتالوگ صداقت

  

اخبار

طراحی شده و توسعه یافته توسط شرکت ایده پردازان فرازگام