مدیر سایت

مدیر سایت

موسسه بین المللی آویژه نشان پارسی به عنوان تنها مرکز جایزه مدل سیستم مدیریت صداقت موفق به اخذ تاییده ایزو 17020 و ایزو  19011استاندارد بین المللی در زمینه کنترل کیفیت گردید.

صداقت،ایزو،iso19011،ایزو17220

iso17020استاندارد بین المللی ایزو ۱۷۰۲۰ IEC تعیین کننده معیارهای کلی برای عملکرد شرکت های مختلف بازرسی است. این استاندارد الزامات مورد نیاز برای تائید صلاحیت عملکرد شرکت های بازرسی را مشخص می کند و پایداری و بی طرف بودن فعالیت های نظارتی و بازرسی آنها را تضمین می نماید. این استاندارد آن طور که در ایزو ۱۷۰۲۰:۲۰۱۲تشریح گردیده برای شرکت های بازرسی قابل استفاده بوده و در هر مرحله از بازرسی قابل کاربری است.

صداقت،ایزو،iso19011،ایزو17220

iso19011استاندارد ۱۹۰۱۱راهنمایی هایی را برای مدیریت کردن (اداره کردن) برنامه های ممیزی، انجام ممیزی های داخلی و بیرونی در مورد سیستم ها و ابزارهای مدیریتی و مهندسی و همچنین شایستگی (صلاحیت) و ارزشیابی ممیزان، ارائه می نماید. قصد اصول ممیزی بر اساس ISO 19011 بر آن است تا راهنمایی های ذکر شده در این استاندارد بین المللی برای گستره وسیعی از استفاده کنندگان بالقوه، از جمله ممیزان، سازمانهای در حال اجرای سیستم‌ها و ابزارهای مدیریتی و مهندسی، سازمانهایی که ملزم به انجام ممیزی بر مبنای قرارداد هستند و همچنین سازمانهایی که در امر آموزش یا تائید شایستگی ممیزان، گواهی کردن/یا ثبت کردن سیستم ها و ابزارهای مدیریتی و مهندسی ، نهاد تائید صلاحیت یا استاندارد کردن در حیطه ارزیابی انطباق دخیل هستند، کاربرد داشته باشد.

مراسم معرفیمدل مدیریت صداقتروز دوشنبه 15 دی ماه 1393 با حضور جمعی از مسوولان نهادهای مختلف از جمله وزارت کار، تعاون، رفاه اجتماعی، سازمان منطقه آزادکیش، بانک ملت، چندتن از نمایندگان مجلس برگزار شد. در این جشنواره از تندیس و مدال سیستم مدیریت صداقت رونمایی شد. و سازمانهایی که مدل مدیریتی صداقت را پیاده سازی کردند پس از ارزیابی هیات داوران معرفی و جوایز خود را دریافت نمودند.

در اینمراسم موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه رواج صداقت در حوزههای مختلف کشور را باید ابتدا از گفتمان شروع کنیم اظهار کرد: معتقدم چنین همایش هایی در وهله اول باید به گفتمان تدوین شود چراکه نمی توان چنین معقوله هایی را با همایش ها و برگزاری همایش هادر کشور جاری و ساری کرد.

وی ادامه داد: معتقدم پس از اینکه این بحث ها را به گفتمان تبدیل کردیم باید فرهنگ درباره آنها فرهنگسازی کنیم چرا که صداقت و امانت داری مهمترین شاخص برای ارزیابی افراد در جایگاههای مختلف است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه با بزرگ نمایی ها نمی توان بحث های روز کشور را پیگیری کرد گفت: برای رواج صداقت به برنامه های جدی تری نیازمند هستیم.

وی ادامه داد: برخی ها فکر می کنند وقتی به جایگاه ویژه ای رسیده اند دارای مقام و منزلت خاصی هستند این در حالی است که طبق گفته خداوند کسی بر دیگری برتری ندارد مگر اینکه تقوای بالاتری داشته باشد.

موسوی نژاد ادامه داد: متاسفانه در روابط اجتماعی شاهد آن هستیم که برخی از افراد در روابط افراد رابه عنوان کالا می بینند که این نشانگر عدم صداقت در جامعه است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید به تولید داخل توجه شود گفت: متاسفانه در حال حاضر شاهد این هستیم که مردم کالای خارجی را به کالای ایرانی و ساخت داخل ترجیح می دهند این در حالی است که در نظام و کشوری زندگی میکنیم که زیربنای اخلاق آن کرامت قرانی است.

معاون مدیرعامل بانک ملت:متاسفانه امروز در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی خانوادگی با خلع صداقت مواجهیم و این کمبود را احساس می کنیم/عضو کمیسیون انرژی مجلس:برای رواج صداقت به برنامه های جدی تری نیازمند هستیم/مدیرعامل خبرگزاری کار ایران:علمای علم اخلاق اعتقاد راسخ به این دارد؛ دروغ، نیرنگ، تملق و چرب زبانی از مظاهر فقدان صداقت به شمار می روند که بنیان یک جامعه را می توانند فرو ریزند.

محسن فدوی معاون مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر اینکه صداقت نیمه گمشده بشریت است گفت: متاسفانه امروز در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی خانوادگی با خلع صداقت مواجهیم و این کمبود را احساس می کنیم.

وی ادامه داد: معتقدم آسیب های مختلفی که در دنیای امروز زندگی بشری را تهدید می کند در واقع ناشی از عدم وجود صداقت در گفتار و رفتار است.

معاون بانک ملت اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از شعارها، وعده ها و تبلیغاتی که افراد در جایگاههای مختلف سر می دهند را در عمل نمی توان درک کرد.

وی با بیان اینکه الویت ها به منفعت های شخصی و گروهی اختصاص داده شده است گفت: عدم توجه به منافع ملی امروز جامعه جهانی رابه سمت عدم تعادل و عدم آرامش برده است.

وی ادامه داد:در حالی که برخی ها ادعای رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی را دارند در عمل در همان جوامع حقوق خیلی از انسانها ضایع می شود.

فدوی با بیان اینکه لزوم برگزاری چنین همایش هایی در سطح کشور احساس میشود گفت: امیدوارم در دوره های بعدی جشنواره جایزه عالی صداقت سازمانها و شرکت های بزرگتری را ببینیم.

وی ادامه داد: بانک ملت چندی پیش در همایش سلامت اداری که دومین دوره برگزاری این همایش بود حایز رتبه شد که این به اقداماتی بر می گردد که در چند دوره اخیر در بانک ملت به اجرا رسیده است.

فدوی در باره این اقدامات توضیح داد: موضوع صداقت را در رفتار و عمل کارکنان در اولویت قرار دادیم و معیار و ملاک انتخاب کارکنان را میزان صداقت افراد در رفتار و کردار می دانیم.

وی تاکید کرد: بانکداری پایدار و اجتماعی و همچنین تامین انتظارات تمام ذینفع های بانک ملت را سرلوحه برنامه های خود قراردادیم و برای برقراری ارتباط اثربخش با هرکدام از مشتریان خود برنامه ای را در نظر گرفته ایم و معتقدیم صداقت محور اعتماد و اعتماد محور مشتری مداری است.

وی همچنین درباره انجام ماموریتها در سطح بین المللی و مشارکت با دولت برای پیشبرد برنامه های کشور گفت: بانک ملت در خرید تضمینی گندم همچنین درپروژه های نفتی، گاز و پتروشیمی و همچنین اجرای پروژه های حمل ونقلی همواره پیش رو بوده است.

وی با اشاره به اقدامات بانک ملت در حوزه مشتری مداری گفت: 26 میلیون کاربر و مشتری دارد که تدوین ارباب رجوع همواره از اولویت های این بانک بوده است.

همچنین در ادامه این مراسم مسعود حیدری مدیرعامل خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با بیان اینکه خبرگزاری ایلنا با بررسی دقیق و همه جانبه موضوع جشنواره جایزه عالی سیستم صداقت را که بررسی کرد گفت: برای مشارکت در این جشنواره با شرط اینکه همه استاندارد های لازم با شناسایی و معرفی مدیران صادق رعایت شود وارد موضوع شدیم.

وی ادامه داد: با چنین رویکردی باید اذعان داشت که بدون تردید واژه صداقت از مفاهیم بالا و ارزشمند جوامع انسانی فارغ از نژاد مذهب وملیت های مختلف ومتنوع محسوب می شود از همین رو است که بر جوامع انسانی صداقت همواره در سطر همه کرامت هاست.

حیدری با بیان اینکه صداقت در رفتار، گرفتار، پندار و ارتباط با خود دیگران همه در شئون زندگی یکی از ارزشهای والای اخلاقی و انسانی به شمار می رود ادامه داد: صداقت مساله کلیدی و مهم در سهم و نقد کلیه روابط اجتماعی است که به طوری که عدم صداقت در بین اعضای گروه اجتماعی آسیب ها و خسارت های فراوان و گاه جبران ناپذیری رابه دنبال دارد.

مدیر مسوول خبرگزاری ایلنا گفت: علمای علم اخلاق اعتقاد راسخ به این دارد؛ دروغ، نیرنگ، تملق و چرب زبانی از مظاهر فقدان صداقت به شمار می روند که بنیان یک جامعه را می توانند فرو ریزند.

وی با بیان این که برخی از جوامع توسعه نیافته عدم صداقت یک معضل بزرگ اجتماعی است گفت: عدم صداقت بر فعالیت های حرفه ای و تعاملات اجتماعی لطمات جبران ناپذیر و سنگینی را وارد می کند. از همین رو است که در چنین جوامعی فقدان صداقت در سازمانها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی مشارکت گروهی را تهدید می کند.

حیدری اظهار کرد: بسیاری از جامع شناسان که جوامع مختلف انسانی را مورد مطالعه قرار داده اند به این اصل باور قلبی دارند که صداقت پدیدآورنده سرمایه های اجتماعی و ضامن بقای این سرمایه ها محسوب می شود.

مدیرمسوول ایلنا یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی را صداقت دانست و گفت: بدون تردید عنصر اعتماد می تواند نقش غیر قابل انکاری در ساختن جوامع و تحکیم روابط اجتماعی ایفا کند.

وی تاکید کرد: امروز بر کسی پوشیده نیست که رسانه ها در ساختن وجهت دهی به افکار عمومی نقش بی بدیل و غیر قابل انکاری دارند از همین رو می توانند به نهادینه شدن مفاهیم بزرگ و بلندی نظیر صداقت در جوامع انسانی مدد رسانند.

وی ادامه داد: با تکیه بر چنین رویکردی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که بدو فعالیت های خود در عرصه رسانه ای سه عنصر مهم صداقت، رعایت امانت و جلب اعتماد مخاطبان را در سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است در کنار برگزار کنندگان این همایش قرار گرفته تا با اطلاع رسانی درست دقیق و به هنگام گامی هرچند اندک در معرفی الگوهای صادق به جامعه بردارد.

حیدری با بیان اینکه ایلنا با درک عمیق و درست از نتایج گران سنگی که همه گیر شدن مفهوم صداقت در جامعه را می تواند در پی داشته باشد تمام توان و امکانات خود را مصروف یاری رساندن مدیران صادق جامعه به ویژه مدیران اقتصاد می کند گفت: از آنجا که ایلنا خود از جنس کار و تلاش است و دغدغه فراگیر شدن فرهنگ کار مولد در جامعه ایرانی را دارد درحالی که موانع و محدودیت هایی در این زمینه بر سر راه فعالان اقتصادی و مدیران صنعتی قرار دارد را به خوبی می شناسد خود را همراه و یاری رسان این بخش از جامعه می دانند ودر این راه تلاش خواهد کرد تا هیچ گاه مدیران صادق بر پیگیری و به نتیجه رسیدن مطالبات درست خود تنها نمانند.

همچنین در این مراسم از صادق ترین مدیران شرکت کننده در این طرح و افراد تقدیر به عمل آمد که مدال جایزه عالی سیستم صداقت به حمید بهمنی خبرنگار دوران دفاع مقدس اهداء شد همچنین تندیس مدیریت صداقت به بانک ملت،‌گواهی نامه سطح یک به شهرداری کاشان، گواهینامه سطح یک به خبرگزاری ایلنا، گواهینامه سطح دو به آسمان دوستی، گواهینامه سطح دو به جهان اقتصاد، گواهینامه سطح سه به پایگاه خبری پارسینه اهداء شد همچنین در اولین جشنواره از سعید علامیان خبرنگار دفاع مقدس، سید قادر محمدی مدیرکل امور بازاریابی بانک ملی، آرمان ستوده تهیه کننده برنامه رادیویی، جواد عطاران روابط عمومی بانک ملت، مسعود حیدری مدیرمسوول خبرگزاری ایلنا، بیژن رمضانی مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهمن هدایت مدیرعامل پایگاه اطلاع رسانی پارس ملی، آقای فرج زاده و خانم اسدی روابط عمومی کیش ایر، علی فاضل رییس اتاق اصناف ایران، آقای دادرس رییس انجمن جایگاه داران سی ان جی، علی بخشی شهردار اوشان فشن و میگون، ایمان نستعلی قائم مجمع متخصصین ایران، مهندس سرلک، علی مونسان مدیرعامل منطقه کیش، مرتضی بلوکی مشاور مدیرعامل منطقه آزاد کیش، صفایی فراهانی، دکتر فیروزآبادی قاتم مقام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و آقای صادقی فر مشاور وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی تقدیر به عمل آمد.

جایزه صداقت،تندیس،جشنواره صداقت

جایزه صداقت،تندیس،گواهی نامه مدیریت،مدل صداقت

محسن فدوی معاونت بانک ملت در حال دریافت تندیس صداقت از بیژن رمضانی معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

جایزه صداقت،تندیس،مدل صداقت ،جایزه مدیریت

مراسم حجت‌الاسلام روح‌الله بیگی، نماینده مجلس و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس

مراسم حجت‌الاسلام روح‌الله بیگی، نماینده مجلس و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس

جایزه صداقت،تندیس،مدل صداقت ،جایزه مدیریت

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس

همزمان با برگزاری نخستین جشنواره جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت، به حمید بهمنی یکی از خبرنگاران جانباز جنگ تحمیلی مدال صداقت توسط جناب آقای بیژن رمضانی مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی  اهدا شد.

رئیس جشنواره جایزه عالی سیستم مدیریت صداقت درباره بهمنی توضیح داد: او یکی از خبرنگارانی است که در عملیات والفجر مقدماتی به مقام جانبازی نائل شده است، اما به دلیل صداقتی که داشته است همچنان به کارش در این حوزه ادامه داد و با حضور در کشورهای بوسنی، افغانستان و در حمله نظامی آمریکا علیه عراق در فروردین‌ماه سال 1382 هنگام تصویربرداری متأسفانه چشمانش نابینا می‌شود، اما با این حال باز به کارش در رسانه ملی ادامه داده و اکنون یکی از برنامه‌سازان و تهیه‌کنندگان موفق صداوسیما است.

حمید بهمنی،جایزه صداقت،مدال،خبرنگار،جشنواره صداقت

حمید بهمنی،جایزه صداقت،مدال،خبرنگار،جشنواره صداقت

حمید بهمنی،جایزه صداقت،مدال،خبرنگار،جشنواره صداقت

 

صفحه 1 از 3

اخبار

حامیان سیستم مدیریت صداقت

   صداقت

شورای عالی ایرانیان ریاست جمهوری

 مرکز جهانی شدن

مرکز ملی جهانی شدن ریاست جمهوری

صداقت

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مدل صداقت

  شهرداری تهران

 جایزه صداقت

سازمان منطقه آزاد کیش 

جایزه صداقت

شرکت هواپیمایی کیش

 صداقت،جایزه صداقت

      بانک ملت

جایزه صداقت

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

صداقت

    شهرداری کاشان

شهرداری اوشان ،فشم میگون

شهرداری اوشان ،فشم ،میگون

پارسینه

پایگاه خبری تحلیلی پارسینه


مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی

مجمع متخصصین ایران

مجمع متخصصین ایران

انجمن cng کشور

انجمن صنفی cng کشور

صداقت

مجمع خبرنگاران و نویسندگان

مطبوعاتی دفاع مقدس     

نخستین روزنامه اقتصادی ایران

اطاق اصناف ایران

  اتاق اصناف ایران  

کانون فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی

جامعه بازاریان و جامعه بازاریان کیش

جامعه بازاریان و جامعه بازرگانان کیش

گروه صنعتی البرز گاز

   گروه صنعتی البرز گاز

کیقیت

انجمن توسعه کیفیت صنایع ایران

خانه صنعت

خانه صنعت،معدن و تجارت جوانان ایران

ماهنامه ندای امید

  هفته نامه ندای امید

دنیای کیش

  مجله دنیای کیش

طراحی شده و توسعه یافته توسط شرکت ایده پردازان فرازگام