استاندارد بین المللی ایزو 17020 IEC

استاندارد بین المللی ایزو 17020 IEC

ایزو 17020 

استاندارد بین المللی ایزو 17020 IEC تعیین کننده معیارهای کلی برای عملکرد شرکت های مختلف بازرسی است. این استاندارد الزامات مورد نیاز برای تائید صلاحیت عملکرد شرکت های بازرسی را مشخص می کند و پایداری و بی طرف بودن فعالیت های نظارتی و بازرسی آنها را تضمین می نماید.

این استاندارد آن طور که در ایزو 17020:2012 تشریح گردیده برای شرکت های بازرسی قابل استفاده بوده و در هر مرحله از بازرسی قابل کاربری است.

روند اجرا و پیاده سازی گواهینامه ایزو 17020 :

- نظارت بر امور بازرسی

- کنترل مستندات ایزو 17020

- شناسایی و کنترل موارد عدم مطابقت با الزامات ایزو 17020

- اعمال اصلاحی بر اساس الزامات ایزو 17020

- اعمال پیشگیرانه بر اساس الزامات ایزو 17020

- ممیزی داخلی ایزو 17020

- بررسی مدیریت بر اساس الزمات ایزو 17020

- آموزش الزامات ایزو 17020

- نگهداری و پیاده سازی پیشگیرانه

- کالیبراسیون بر اساس الزامات ایزو 17020

- بررسی تامین کننده بر اساس الزامات ایزو 17020

- خریداری بر اساس الزامات ایزو 17020

- شناسایی و بررسی محصولات خریداری شده براساس الزامات ایزو 17020

- بررسی قرارداد براساس الزامات ایزو 17020

- آماده سازی و تشخیص نمونه براساس الزامات ایزو 17020

- ذخیره سازی براساس الزامات ایزو 17020

- کنترل مدارک کیفیتی و فنی براساس الزامات ایزو 17020

- گزارش نتایج براساس الزامات ایزو 17020

- قرار داد فرعی براساس الزامات ایزو 17020

- بازخورد و شکایات مشتریان براساس الزامات ایزو 17020

اخبار

حامیان سیستم مدیریت صداقت

   صداقت

شورای عالی ایرانیان ریاست جمهوری

 مرکز جهانی شدن

مرکز ملی جهانی شدن ریاست جمهوری

صداقت

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مدل صداقت

  شهرداری تهران

 جایزه صداقت

سازمان منطقه آزاد کیش 

جایزه صداقت

شرکت هواپیمایی کیش

 صداقت،جایزه صداقت

      بانک ملت

جایزه صداقت

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

صداقت

    شهرداری کاشان

شهرداری اوشان ،فشم میگون

شهرداری اوشان ،فشم ،میگون

پارسینه

پایگاه خبری تحلیلی پارسینه


مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی

مجمع متخصصین ایران

مجمع متخصصین ایران

انجمن cng کشور

انجمن صنفی cng کشور

صداقت

مجمع خبرنگاران و نویسندگان

مطبوعاتی دفاع مقدس     

نخستین روزنامه اقتصادی ایران

اطاق اصناف ایران

  اتاق اصناف ایران  

کانون فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی

جامعه بازاریان و جامعه بازاریان کیش

جامعه بازاریان و جامعه بازرگانان کیش

گروه صنعتی البرز گاز

   گروه صنعتی البرز گاز

کیقیت

انجمن توسعه کیفیت صنایع ایران

خانه صنعت

خانه صنعت،معدن و تجارت جوانان ایران

ماهنامه ندای امید

  هفته نامه ندای امید

دنیای کیش

  مجله دنیای کیش

طراحی شده و توسعه یافته توسط شرکت ایده پردازان فرازگام