گفتگو با ابوالفضل گیلکی بنیانگذار جایزه تعالی سازمانی صداقت:

گفتگوی فودنا با ابوالفضل گیلکی بنیانگذار جایزه تعالی سازمانی صداقت:

ابوالفضل گیلکی کناری

شما یا صادق هستید یا نیستید! هیچ راه میانه ای وجود ندارد و هیچ صداقت نسبی ای نیست

گواهینامه ها و جایزه ها در کشور بسیار شده است اما متاسفانه دیده می شود مجموعه گواهینامه هایی که دارای اصول و استراتزی خاصی در تعالی مدیریت و در نهایت تولید است در بین این جوایز کم رنگ و کم رنگ تر می شود، این موضوع بهانه ای شد تا با دکتر ابوالفضل گیلکی بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت درباره این جایزه ارزشمند گفتگویی در فودنا انجام دهیم که با هم می خوانیم:

فودنا: علت بوجود آوردن سیستم مدیریت صداقت چیست؟

بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت: در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای صداقت و عدالت تحقق آن در جامعه بوده است. در این خصوص مکتبها و اندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده اند.

صداقت از ارزش های پسندیده ای است که مقبول همه فرهنگ های انسانی بوده و است و تمامی صاحب نظران تعلیم و تربیت از اعصار گذشته تا کنون بر گسترش آن در نهادهای اجتماعی تاکید داشته و دارند و یکی ازمولفه های تعیین کننده جوسازمانی مثبت  و افزایش  صداقت  و عدالت و ایجاد مناسبات صحیح سازمانیست .

فودنا: مدل جایزه تعالی مدیریت صداقت چیست؟

بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت: سیستم جایزه تعالی صداقت، شکلی از اصول اخلاقی کاربردی است که اصول اخلاقی و مسائل اخلاقی  را در تجارت و اجتماع بررسی می کند. این اصول در تمامی رفتارهای تجاری کاربرد دارند و به صداقت و عدالت افراد و سازمانها مرتبط می باشند.

مدل مدیریت صداقت در واقع استانداردهای اخلقی یک سازمان یا فرد و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. به بیان دیگر اصول صداقت علم مطالعه استانداردهای اخلاقی است.

فودنا:در سازمانی که صداقت و عدالت وجود نداشته باشد چه اتفاقی میافتد؟

بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت: جامعه ای را در نظر بگیرید که دروغگویی و بی عدالتی در آن قاعده و اصل باشد و نه استثناء، در این جامعه اعتماد متقابل وجود نخواهد داشت، روابط افراد کاملا غیراخلاقی خواهد شد، فساد و تباهی در همه سطوح رخنه خواهد کرد و نیز چنین جامعه ای کمترین نزدیکی را با یک جامعه دینی و اخلاق مدار خواهد داشت

اعتماد و اطمینان افراد از یکدیگر سلب گردیده و تحمل فضای سازمان بسیار تلخ و طاقت فرسا خواهد بود

دروغ خلاف فطرت انسان است و او را از درستی، درستکاری به نادرستی و تباهکاری می کشاند و بطور کلی از هریک از افراد سازمان به فرد دیگر سرایت می کند

سودجویی انسان فطرتا مخلوقی است منفعت طلب و از زیان و ضرر گریزان است پیوسته میکوشد درصدد کسب منافع باشد و از چیزهایی که موجب ضرور وزیان اوست پرهیز کند لذا به خاطر علاقه شدید به مال وجاه و مقام و سهولت دیگر زبان به دروغ می گشاید و از این وسیله نامشروع برای تامین مقصود خود کمک می گیرد.

اولین گام برای رواج دروغگویی و بی عدالتی ، شکسته شدن قبح دروغ و بی عدالتی است. در جامعه ای که دروغگویی نوعی زرنگی تلقی شود و مردم با شنیدن سخن دروغ لبخندی حاکی از سرور و شعف بر لبان خود ظاهر سازند طبعا دروغگویی و بی عدالتی رواج می یابد.

فودنا: آیا صداقت و عدالت و اصول اجتماعی که سیستم مدیریت شما ذکر کرده است مسله اخلاقی نیست؟

بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت: عده ای فکر می کنند صداقت و عدالت صرفا یک مساله اخلاقی است و از این رو ناخودآگاه می خواهند آن را در بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی به حاشیه برانند، اما باید گفت که صداقت و عدالت موضوعی کلیدی در فهم و نقد کلیه حوزه های اجتماعی است نقش آن در اقتصاد و تجارت کمتر از سرمایه، نیروی انسانی و دیگر عوامل نیست

در تمامی ادیان از جمله اسلام بر قبح دروغ تاکیده شده است و قرار گرفتن آن در ذیل عنوان گناهان کبیره معرف این اهمیت است.

فودنا: چرا صداقت؟

بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت: در تجارت، صداقت بدان معناست که شما هر کسی را که با او تعامل دارید، در جریان تمام امور قرار داده و اطلاعات کافی در مورد موضوع مورد بحث در اختیار او قرار میدهید. این امر نه تنها می تواند سطح انتظار طرف مقابل را در حد کاملاً مقبولی قرار دهد، بلکه شما نیز می توانید با قاطعیت تصمیم بگیرید که آیا آماده ی انجام تجارت مورد نظر هستید یا نه؟

 به این منظور باید سعی کنید درک صحیح از توانایی های خودتان ارائه دهید. از اینرو باید سعی کنید تا با صداقت کامل دید شخصی طرف مقابل را نسبت به خودتان بهبود ببخشید.به هر حال روند زندگی به این شکل است و شما می توانید با کسانی کار کنید که ارزش خدمات شما را به خوبی می دانند و قدردان هستند.

فودنا:آیا گفتن حقیقت به آن معناست که باید همه چیز را بگویید؟

بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت: به نظر من "بستگی دارد." از این مهمتر شما باید اطلاعاتی را در اختیار مشتری قرار دهید که به او ارتباط دارد یعنی اطلاعاتی که به او کمک میکند تصمیم معقولی اتخاذ نماید.

یکی دیگر از مواردی که باید همیشه به آن توجه داشته باشید، مسئله تبلیغات است. به جای اینکه بخواهید برای مردم تاثیر "وای شگفت انگیز است" بگذارید سعی کنید تاثیر منطقی روی آنها بگذارید و اهداف و خدمات خود را به طور معقول برای آنها توضیح دهید.

  عقیده ی شخصی من این است که اگر شما بخواهید چیزی را پنهان کنید به هر حال دیر یا زود همه چیز فاش می شود و اطلاعات حقیقی برای طرف مقابل آشکار خواهند شد.

شما یا صادق هستید یا نیستید.هیچ راه میانه ای وجود ندارد هیچ صداقت نسبی وجود ندارد

فودنا:علت نهادینه شدن بی صداقتی و دروغ در جامعه چیست؟

بنیانگذار و مدیر امل جایزه تعالی سازمانی صداقت: علت اصلی نهادینه شدن فرهنگ بی‌صداقتی در جامعه، ترس از به خطر افتادن موقعیت‌هاست. این صفت ناپسند وقتی در جامعه رواج یابد جامعه را فلج می‌کند و موجب بی‌اعتمادی افراد نسبت به یکدیگر می‌شود

این عمل زشت بتدریج برای او به یک عادت تبدیل شده و موجب می‌شود همیشه برای حفظ موقعیت خود، نقش بازی کند و خودش را آن طور که به نفعش است، نشان دهد. بنابراین فرصتی پیدا نمی‌کند تا بتواند استعدادهای درونی خود را بشناسد و به آنها پر و بال بدهد.

نکته اساسی این است که برخی بر این باورند نداشتن صداقت در جامعه و اقتصاد می‌تواند در جهت منافع ما مثمر ثمر باشد؛ به همین دلیل مبنای ارتباط و مراودات و معاملات خود با دیگران را بر پایه ریا بنا کرده و وجدان و نوع‌دوستی را نیز به باد فراموشی می‌سپارند. در صورتی که هیچ گاه به این بعد قضیه نمی‌اندیشیم که آیا این نبود صداقت و پنهان کاری در دراز مدت و از لحاظ برتری شخصیتی و درازمدت بین جامعه و سایر افرادی که با آنها تعامل و رابطه داریم، به نفع ما تمام خواهد شد یا موجب شرمندگی و بدنامی ما خواهد شد؟

فودنا: صداقت در اقتصاد و بازار چیست؟

بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت: صداقت بازار به این است که چگونگی تعامل عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان، فضای فیزیکی، نورپردازی، چینش کالا و فضای حاکم بر بازار به طور پایدار واقعنما باشد؛ بهگونهای که هیچ گونه انحراف از حقیقت یا وارونهسازی آن در آن صورت نگیرد و اگر به هر دلیل انحرافی از واقعیت صورت پذیرفت، بازار انعطاف پذیری لازم برای جبران آن را داشته باشد.

صداقت بازار به این است که عوامل آن، یعنی عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان، نوع برخوردشان با یکدیگر، فضای فیزیکی، نورپردازی، چینش کالا، و فضای حاکم بر بازار به گونهای پایدار، واقعنما باشد، به گونهای که انحراف از حقیقت یا وارونه سازی آن به هر نوع ممکن صورت نگیرد، و اگر به هر دلیلی انحرافی از واقعیت صورت پذیرفت، بازار انعطافپذیری لازم برای جبران آن را داشته باشد.با پایداری صفت «صداقت» و رسوخ آن در عوامل بازار ـ یعنی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان ـ این صفت در بازار تجلّی پیدا میکند. در نتیجه، بازار را میتوان متصف به «صداقت» کرد و گفت: بازار از این درجه از صداقت برخوردار است.

فودنا: سیستم مدیریت صداقت چه مزایایی دارد؟

بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت: روشن است که ترویج صفات اخلاقی در بازار اسلامی، صداقت را نهادینه میکند و مؤسسات تولیدی را از پنهانکاری باز میدارد و موجب نهادینه شدن روح صداقت در بازار میگردد. در روایات فراوانی،بر آداب و اخلاق تجارت تأکید شده، و در کتب روایی، فصلهای مستقلی به آداب تجارت اختصاص یافته است.

مسئلة اخلاق در فضای کسب و کار، اخیراً مورد توجه اقتصاددانان غربی هم قرار گرفته است. بعضی از آنان بر نقش اخلاق به عنوان یک عامل مهم در سالمسازی فعالیتهای تجاری تأکید میکنند. اخلاق در اقتصاد متعارف تا حدّ مخالف نبودن با قوانین و مقرّرات تنزّل یافته و به رابطة اخلاق با اعتقاد به مبدأ و معاد بیتوجهی شده است. اصولاً اقتصاد متعارف به دلیل مشکل در مبانی معرفتشناختی، جهانشناختی و در نتیجه، مبانی انسانشناختی و رسیدن ب مادیگرایی محض، ظرفیت درک و هضم اخلاق برگرفته از توجه به مبدأ و معاد و هدف قرار دادن قرب ربوبی را ندارد.

در آموزههای اسلامی، اقتصاد و بازار از معنویت و اخلاق جداییناپذیر است. بازار با فقه و اخلاق، در متون روایی با یکدیگر عجین گشته و در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی با هم و همراه گشتهاست.روشن است که تمامی فضایل اخلاقی و صفات کمالی بر صحیح عمل کردن طرفین مبادله اثر مثبت خواهد گذاشت و انسان متصّف به این فضایل در ارتباط با کسی که از درجة کمتری از این صفات برخوردار باشد. نسبت به دنیا کمتر حریص است و از دروغ و پنهان کاری بیشتر پرهیز میکند.

فودنا: اجرای سیستم صداقت و دریافت جوایز و گواهینامه های صداقت نشان دهنده چه چیزی است؟

بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت:برند صداقت ،میزان مسولیت پذیری اجتماعی و اقتصادی را برای سازمانها مشخص میکند به این معنا که قصد دارد، از طریق کاربرد مؤثر مدل تعالی صداقت، و توانایی پایش این سیستم مدیریتی بطور مستمر ، میزان رضایت عمومی و حصول اطمینان از تطابق با نیازمندی های اجتماعی و قانونی ،را حاصل نماید.

فودنا:کاربرد سیستم مدیریت صداقت در کجاست؟

بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت:تمامی نیازمندیهای سیستم صداقت عمومی بوده و قابل اعمال در کلیه سازمانها صرفنظر از نوع خدمات، اندازه و محصول تولیدی آنها میباشند.

فودنا:معیارهای سیستم مدیریت صداقت برای اهدای جایزه چیست؟

بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت:معیارهای اندازه گیری و امتیاز دهی جایزه تعالی سیستم مدیریت صداقت بر مبنای مجموعه‌ای از ارزشها و مفاهیم اخلاقی ذیل تدوین شده‌اند که عبارتند از :

  • مدیریت و رهبری
  • راستگویی
  • وفای به عهد و امانت داری
  • انصاف و عدالت
  • اعتماد اجتماعی
  • قانون مندی و نظم
  • نتایج کیفیتی و تجاری
  • منابع انسانی

لازم به ذکر هست که هر کدام از این معیارها زیر معیارهایی با امتیازات مشخص جهت ارزیابی دارد .که بعضی از این زیر معیارها که در امتیاز دهی برسی میگردند.عبارت است از سازگاری مبادله و قرارداد با واقعیت(نوع کالا،وزن،قیمت،زمان و شروط)-نرخ سود- عدم کم فروشی-مشتری مداری و....

فودنا: با سیستم مدیریت صداقت چه چیزی بوجود میاید؟

بنیانگذار و مدیر عامل جایزه تعالی سازمانی صداقت: اگر صادق باشید، دیگران نسبت به شما این برداشت را پیدا می کنند که همیشه با مشتری ها و مراجعین صادق هستید. اگر هم آنها در مورد شما یک چنین برداشتی ندارند، باید کاری کنید تا این عقیده در ذهن آنها ایجاد شود. به هر حال رعایت صداقت در عرصه ی کار و تجارت همیشه حاکی از این امر است که به موفقیت بیشتری دست پیدا خواهید کرد.

هیچ سازمانی را نمی توان بی نیاز از اصول اخلاقی و به ویژه سرآمدترین آنها که همانا صداقت و درستکاری است دانست. سازمان مجموعه ای از افراد است و در هر سازمان نقش افراد انجام دادن کارها و پیشبرد وظایفی است که به آنها محول می شود. برای اجتناب از آسیب دیدن سازمان اگر اخلاق بر سازمان حاکم باشد و اصول اخلاقی از طرف سازمان و کارکنانش مراعات گردد در موفقیت سازمان موثر خواهد بود.

اخبار

حامیان سیستم مدیریت صداقت

   صداقت

شورای عالی ایرانیان ریاست جمهوری

 مرکز جهانی شدن

مرکز ملی جهانی شدن ریاست جمهوری

صداقت

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مدل صداقت

  شهرداری تهران

 جایزه صداقت

سازمان منطقه آزاد کیش 

جایزه صداقت

شرکت هواپیمایی کیش

 صداقت،جایزه صداقت

      بانک ملت

جایزه صداقت

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

صداقت

    شهرداری کاشان

شهرداری اوشان ،فشم میگون

شهرداری اوشان ،فشم ،میگون

پارسینه

پایگاه خبری تحلیلی پارسینه


مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی

مجمع متخصصین ایران

مجمع متخصصین ایران

انجمن cng کشور

انجمن صنفی cng کشور

صداقت

مجمع خبرنگاران و نویسندگان

مطبوعاتی دفاع مقدس     

نخستین روزنامه اقتصادی ایران

اطاق اصناف ایران

  اتاق اصناف ایران  

کانون فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی

جامعه بازاریان و جامعه بازاریان کیش

جامعه بازاریان و جامعه بازرگانان کیش

گروه صنعتی البرز گاز

   گروه صنعتی البرز گاز

کیقیت

انجمن توسعه کیفیت صنایع ایران

خانه صنعت

خانه صنعت،معدن و تجارت جوانان ایران

ماهنامه ندای امید

  هفته نامه ندای امید

دنیای کیش

  مجله دنیای کیش

طراحی شده و توسعه یافته توسط شرکت ایده پردازان فرازگام