طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی

 طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی

مؤسسه بین المللی آویژه نشان پارسی به عنوان پايه‌گذار صدور گواهینامه های بین المللی تخصصی در كشور با پشتوانه 50 نفر هيأت علمي مجرب و صدور بيش از 5000 نسخه از انواع گواهينامه‌هاي حرفه‌اي در حوزه‌هاي متنوع در سالهای گذشته، هم‌اكنون در جايگاه معتبرترين مؤسسه صدور گواهینامه های حرفه ای کشور ، قصد دارد با پياده‌سازی طرح تعالی متخصصین با محوريت مشاغل تخصصي و اجراي پودمان‌هاي شغلي و متعاقبا صدور گواهينامه‌هاي شايستگي حرفه‌اي گامي بلند و مؤثر در بهسازي منابع انساني صنعت بردارد.

 شايان ذكر است با عنايت حقتعالي بنا به اثر بخشي آموزش‌هاي مؤسسه بین المللی آویژه نشان پارسی كه با رويكرد تطابق مباحث آموزشي با نيازهاي واقعي بازار كار ارائه گرديده و بازخورد مثبت آن در صنعت از يك‌ سو و همچنين دقت و حساسيت‌هاي اعمال شده در صدور مدارك از سوي ديگر، گواهينامه‌هاي مؤسسه بین المللی آویژه نشان پارسی همواره از ارزش و اعتبار بالايي در مجامع بین المللی ،سازمان‌هاي دولتي، دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي مشاور و پيمانكار برخوردار است. 

اعتبار

برخي از امتيازات دارندگان گواهينامه‌هاي حرفه‌اي

- دريافت كارت هويت حرفه‌اي از مؤسسه بین المللی آویژه نشان پارسی
- دريافت گواهي مباحث گذرانده شده مشتمل بر عنوان و مدت هر موضوع آموزشي (فارسي و انگليسي)
- معرفي در كتاب سال متخصصان حرفه‌اي
- ثبت مشخصات فردي و حرفه‌اي (
Registration) در پورتال مؤسسه بین المللی آویژه نشان پارسی و شبكه متخصصان
- امكان معرفي توانمندي‌ها و حمايت از كسب و كار متخصصان حرفه‌اي
- اختصاص مزاياي عضويت مؤسسه بین المللی آویژه نشان پارسی اعم از تخفيف در ساير دوره‌ها، همايش‌ها و تسهيلات خدماتي
- اعتماد به نفس در انجام مسؤوليت‌ها و كاهش ريسك‌هاي حرفه‌اي

توضيحات تكميلي در خصوص گواهينامه‌ها
- با توجه به تمديد مجوز آموزش كاركنان دولت و شركت ملي نفت ايران، كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند از امتيازات گواهينامه‌هاي حرفه‌اي مؤسسه بین المللی آویژه نشان پارسی بهره‌مند گردند.
- گواهينامه‌هاي حرفه‌اي مؤسسه بین المللی آویژه نشان پارسی با مهر برجسته، هولوگرام رسمي مؤسسه به همراه اصل امضاي مدير عامل صادر مي‌گردد.
- گواهينامه‌هاي آموزشي مؤسسه بین المللی آویژه نشان پارسی داراي درجه‌بندي در چند سطح با كيفيت فيزيكي و مشخصات هويتي متفاوت صادر مي‌گردد.
- به منظور تأمين امنيت بيشتر و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي از گواهينامه‌هاي شايستگي حرفه‌اي ، جزئيات گواهينامه‌هاي صادره در پورتال مؤسسه ثبت گرديده و در نتيجه صحت گواهينامه‌ها و مشخصات هويتي افراد صاحب صلاحيت قابل بررسي و رديابي است.

اخبار

طراحی شده و توسعه یافته توسط شرکت ایده پردازان فرازگام