سطوح جایزه

گواهینامه صداقت

Honesty certification ، sedaqat ،صداقت

گواهینامه صداقت پس از انجام مراحل ارزیابی و منوط به کسب امتیازات لازم در سه سطح رتبه ای به سازمان های متقاضی اعطاء خواهد شد که مدت اعتبار آن از تاریخ صدور به مدت 3 سال میباشد.

سازمان های متقاضی برای سطح گواهینامه ، بدون محدودیت هر زمان که آمادگی لازم را داشته باشند میتوانند نسبت به ثبت نام و ارسال اظهار نامه اقدام نمایند لازم به ذکر است برای متقاضیان سطح گواهینامه عملیات ارزیابی در نظر گرفته میشود .

 

 

1- امتیاز ارزیابی گواهینامه صداقت سطح 3 رسیدن امتیاز بین 500 الی 599 میباشد.

2- امتیاز ارزیابی گواهینامه صداقت سطح 2 رسیدن امتیاز بین 600 الی 699 میباشد.

3- امتیاز ارزیابی گواهینامه صداقت سطح 1 رسیدن امتیاز بین 700 الی 899 میباشد.

سازمان‌هایی كه موفق به دریافت هر یک از سطح های گواهینامه میشوند، می‌توانند برای استفاده از نشان و علامت ثبت شده صداقت درخواست استفاده از نشان را به کمیسیون علامت صداقت اعلام نمایند تا پس از تصویب هیت ارزیابی مطابق شرایط اقدام گردد و ‌به مدت 3 سال از علامت ثبت شده صداقت در محصولات و خدمات یا تبلیغات خود استفاده نمایند.

جایزه سطح تقدیر:

تقدیر صداقت

جایزه سطح تقدیر صداقت بر اساس امتیاز دهی ارزیابان و نظر هیأت داوران در هر دوره به بهترین سازمانها اهدا می‌شود. لازم به ذکر است برای متقاضیان سطح گواهینامه عملیات ارزیابی و بازرسی در نظر گرفته میشود .

امتیاز ارزیابی جایزه سطح تقدیر صداقت رسیدن امتیاز بین 900 الی 1000 میباشد.

سازمان‌هایی كه موفق به دریافت جایزه سطح تقدیر می‌شوند، می‌توانند برای استفاده از نشان و علامت ثبت شده صداقت درخواست استفاده از نشان را به کمیسیون علامت صداقت اعلام نمایند تا پس از تصویب هیت ارزیابی مطابق شرایط اقدام گردد و ‌به مدت 3 سال از علامت ثبت شده صداقت در محصولات و خدمات یا تبلیغات خود استفاده نمایند.

جایزه سطح تندیس :

تندیس صداقت،جایزه صداقتتندیس صداقت بالاترین جایزه سیستم مدیریت صداقت میباشد که هر ساله یا در هر دوره فقط به یک سازمان متقاضی که در فرآیند ارزیابی و بازرسی بیشترین امتیاز لازم را در هر رشته کاری کسب نماید اهدا میگردد. لازم به ذکر است که متقاضیان برای سطح تندیس ملزم به رعایت برنامه زمانبندی اعلام شده میباشند و علاوه بر ارزیابی عملیات بازرسی و آزمایشگاهی نیز برای این متقاضیان در نظر گرفته میشود.و به برندگان تندیس اجازه داده میشود بدون نظر کمیسیون علامت صداقت از نشان صداقت استفاده نمایند.

امتیاز ارزیابی جایزه سطح تندیس صداقت امتیاز بین 900 الی 1000 میباشد.

تبصره : در صورت تخطي شركت(به تشخيص كميته فني و تصويب شورا)، ضمن ابطال گواهينامه یا تندیس از يك تا سه سال شركت حق درخواست دريافت گواهينامه یا تندیس مزبور را نخواهد داشت.

جایزه سطح مدال صداقت (ویژه افراد)

medal-1 001

مدال صداقت به افرادی اعطا میشود که به جهتی از جهات ذیل تلاش چشمگیر داشته باشند و یا منشا ایجاد تحول اساسی باشند:  

• پذیرفتن ماموریتهای خطیر دولتی یا وظایف مهم اجتماعی که با خطرات احتمالی همراه هستند.

• هر نوع ابداع، ابتکار، اختراع و اکتشاف مهم

• دفاع از حق و عدل و احقاق حقوق مردم

• ارایه طرحها و برنامه های موفق

• تلاش مستمر وصادقانه در انجام مسولیتها و ارایه خدمات

• ارائه خدمات فرهنگی فاخر

• داشتن مقبولیت و اعتماد اجتماعی 

زمان برگزاری همایش تندیس صداقت متعاقبا از طریق جراید و سایت رسمی اعلام میگردد.